In 2004 zond L1 TV een zesdelige serie uit over de mijnen in Limburg.
‘Zwarte Ogen’ gaat over de opbouw, glorie en afbraak van de steenkool-industrie, die tot de jaren zeventig van de vorige eeuw de toekomst van vele tienduizenden Limburgers bepaalde.
Regisseur is de oorspronkelijk uit Heerlen afkomstige Eugene van den Bosch. Producent is IdtV Film.
L1 TV kon Zwarte Ogen maken dankzij financiële steun van het Mediafonds.

Zwarte Ogen – Over de mijnen in Limburg

Geen enkele Nederlandse industrie is zo snel opgekomen als de mijnindustrie in Limburg. En geen enkele industrie verdween zo snel. Duizenden koempels (mijnwerkers) en hun gezinnen waren afhankelijk van de mijnen.
Wie waren die koempels? Wat dachten en deden ze? Wie bepaalde hun leven? Waarom moesten ze verdwijnen? Welke mijnmonumenten zijn er nog over?
Na de sluiting van de steenkoolmijnen is er lange tijd alles aan gedaan om wat aan het mijnverleden herinnert uit het Limburgse landschap te verwijderen. Met het verleden van een hard leven en zware arbeid moest definitief worden afgerekend. In de voormalige mijnstreek zijn dan ook bijna geen overblijfselen van de mijnbouw meer te vinden.
Rond de eeuwwisseling is er een omslag merkbaar in het collectieve bewustzijn van de bewoners in de mijnstreek. Oud-mijnwerkers zijn weer trots om over hun verleden te praten en hun kinderen zijn op zoek naar verhalen over de geschiedenis.

afl 1

aflevering 1

afl 2

aflevering 2  

afl 3

 aflevering 3 

afl 4

aflevering 4  

afl 5

aflevering 5  

afl 6

 aflevering 6