Vergeten
Van 1890-1975, een kleine eeuw steenkolenmijnbouw. Daarna de totale afbraak met nauwelijks aandacht voor herinneringen aan dit industriële erfgoed, dat gezorgd heeft voor werk, welvaart, huisvesting en warmte, voor Limburg en Nederland.

Nederlands Mijnmuseum
Dertig jaar na de laatste mijnsluiting komt de stichting “Carboon”, een vrijwilligersorganisatie, voornamelijk bestaande uit oud-mijnwerkers met een weloverwogen plan. De inrichting van een Nederlands Mijnmuseum, een centrale ontmoetingsplaats voor mijnwerkers, familie en nabestaanden. Tegelijkertijd een historisch en educatief centrum, waar teruggeblikt kan worden in het mijnverleden en via moderne communicatiemiddelen virtuele excursies mogelijk worden in het ondergrondse bedrijf.

idee1

Doel
RECHT doen aan de mijnwerker, de ondergronds verongelukten, silicose-slachtoffers, de asbest-slachtoffers en de gastarbeiders. Met de realisatie van het Nederlands Mijnmuseum wordt hier invulling aan gegeven. Extra nadruk wordt hierop gevestigd door de plaatsing van een “Nationaal Monument voor de Mijnwerker”, bedoeld voor mijnwerkers van alle nationaliteiten en van alle voormalige steenkoolmijnen.