Basisscholen

Vrijwilligers van het Nederlands Mijnmuseum bezoeken basisscholen om gastlessen te geven over het mijnverleden. Ze vertellen over het ontstaan van steenkool en het werk ondergronds. Scholen worden ook uitgenodigd voor een rondleiding door oud-mijnwerkers in de schacht van de Oranje Nassau I mijn, het NMM, te Heerlen.

Heeft u interesse in een rondleiding of een gastles? Neem dan contact met ons op.

Nationale archeologiedagen

Zondag 15 oktober kunt u een kijkje komen nemen in het depot van het Nederlands Mijnmuseum

Het Nederlands Mijnmuseum heeft de Willem Wolff Prijs gewonnen

voor het digitaal registeren, conserveren en tentoonstellen van mijnlampen. 

Nationale Archeologiedagen: bezoekers kregen voor het eerst een kijkje in de depot van het Mijnmuseum

Voor de Vrienden van het Mijnmuseum werd op 5 november een speciale Vriendendag georganiseerd

met Jack Vinders als speciale gast

12 november vond Tussen Koel en Kunst plaats. Een samenwerking tussen Continium,

de schacht Nulland en het Nederlands Mijnmuseum

Mijnmuseum blijft in trek

“Mijnmuseum blijft in trek: meer dan 10.000 bezoekers”. In 2017 hebben meer dan 10.000 mensen het Mijnmuseum in Heerlen bezocht. Men wil weten hoe hun vader of opa de werktijd doorbrachten ondergronds. Ook is er meer belangstelling voor de identiteit van de streek en daarmee ook voor de identiteit van de inwoners.

“Publiekstrekkers afgelopen jaar waren het Open Depot in de Maand van de Geschiedenis en de Open Monumentendag. Dit jaar werkt het museum een nieuw uitbreidingsplan uit, om de status van Nationaal Monument te verwerven”.

Link naar krantenartikel: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180103_00053203/mijnmuseum-blijft-in-trek-meer-dan-10-000-bezoekers

Mijnmuseum Heerlen

Het Nederlands Mijnmuseum werkt intensief aan een uitbreiding, vernieuwing en professionalisering van het museum. Dit houdt in de realisatie van het Nationaal Mijnmonument annex museum in het huidige schachtgebouw en ophaalgebouw in combinatie met twee vleugels op de begane grond van het voormalige CBS-gebouw. Bij de uitwerking van dit uitbreidingsplan werkt het NMM nauw samen met Continium en de schacht Nulland, beiden in Kerkrade. Ook wordt aansluiting gezocht bij relevante partijen die zich bezig houden met de mijngeschiedenis en partijen in de Westelijke mijnstreek.

Onderzocht wordt hoe de museumcollectie breder kan worden ingezet. Te denken valt daarbij aan het inrichten van permanente en wisselexposities rond bepaalde facetten van het mijnverleden, zoals wat er fysiek was maar ook de relevante aspecten op politiek, sociaal-maatschappelijk, economisch, technisch, cultureel en mentaal gebied. Onderzocht zal ook moeten worden of het mogelijk is, gebruikmakend van de ondergrondse ruimte in het schachtgebouw, een simulatie mijnlift aan te brengen om aldus een ‘experience’ te bewerkstelligen.

Link naar krantenartikel: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20171127_00051408/heerlen-krijgt-modern-mijnmuseum%E2%80%AC

 

Interactieve Beleefroute 2000 jaar Heerlen

Badderen als een Romein. Poetsen, zorgen en bidden als Kleine Zuster van de Heilige Joseph. Kijken als een curator naar de dwarse kunst van SCHUNCK*. En je spieren trainen als een echte koempel in de steenkoolmijnen….

De interactieve beleefroute 2000 jaar Heerlen neemt je mee op tijdreis. Van de Romeinen in Coriovallum naar de tijd van de Kleine Zusters die armen, wezen en andere behoeftigen opvangen. Van de tijd waarin Heerlen dwarse, vooruitstrevende kunst durft aan te kopen naar de tijd van de steenkoolmijnen, die zorgt voor veel werk en welvaart. En je neemt zelfs een kijkje in de toekomst van Heerlen. De route van circa 6 kilometer met een gids vol weetjes, ontdekkingen, doe-opdrachten en audiofragmenten maken dit tot een stadswandeling voor jong en oud.

Route nu verkrijgbaar

De route met uitgebreide gids en audiofragmenten kost € 3,50 en is online verkrijgbaar via 2000jaarheerlen.nl. De route wordt daarnaast ook verkocht in de deelnemende musea (SCHUNCK*, Nederlands MijnMuseum, Thermenmuseum, Savelbergklooster), en via de VVV winkel Heerlen. De gids biedt verschillende kortingen op entrees en/of consumpties in de musea.

De interactieve beleefroute werd mogelijk gemaakt door de vier Heerlense Musea en gemeente Heerlen.

Word vriend van het Nederlands Mijnmuseum

 

Het Nederlands Mijnmuseum ontvangt dankbaar steun van sponsors, particulieren, stichtingen en fondsen voor aankopen, educatie, restauratie, registratie en onderzoek. Graag nodigen wij bedrijven en particulieren uit om de ambities van het museum te ondersteunen en tegelijkertijd hun eigen doelstellingen en activiteiten te versterken.

 

 

“Officieel Nederlands vertegenwoordiger bij de Vereinigung Europäischer  Bergmanns- und Hüttenvereine e.V. (V.E.B.H.)”